Naujienos

Sodros įmokų administravimo aktualijos nuo 2017 m. sausio 1 d.

2017-01-06

GARANTINIO FONDO ĮMOKOS

v  Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (SODRA) administruoja Garantinio fondo įmokas, priskaičiuotas už laikotarpį nuo 2017-01-01.

v  Garantinio fondo įmokos dydis yra 0,2 proc. Šios įmokos skaičiuojamos nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

 

v  Garantinio fondo įmokų skirtumai lyginant su socialinio draudimo įmokomis:

• Garantinio fondo įmokų nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

• Garantinio fondo įmokos skaičiuojamos tik nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų (pvz., neskaičiuojamos nuo pajamų pagal autorines sutartis, pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos, nuo tantjemų).

 

v  Garantinio fondo įmokos už laikotarpį nuo 2017-01-01 yra skaičiuojamos nuo darbuotojo iš darbdavio gautų pajamų natūra vertės, jeigu nuo šių pajamų yra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS

v  Valstybinio socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo darbuotojo naudai draudėjo mokamų draudimo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, kai jos per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Iki 2017-06-30 lieka galioti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostata dėl VSD įmokų neskaičiavimo nuo išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais.

 

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO ĮMOKOS

Nuo 2017-07-01 darbdaviams atsiras prievolė mokėti Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokas.

v  Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokos dydis 0,5 proc., šios įmokos bus skaičiuojamos nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

 

v  Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokos skaičiuojamos ir mokamos, laikantis VSD įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų:

·   Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokos mokamos socialinio draudimo įmokų, mokamų už darbuotojus kodais (pvz., įmokos 252, delspinigiai 253), atskirai jų neišskiriant;

·   Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokos deklaruojamos tuose pačiuose pranešimuose, atskirai jų neišskiriant;

·   Apskaičiuotos ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokos sumokamos tais pačiais terminais, kaip ir socialinio draudimo įmokos, t.y. iki kito mėnesio 15 d.

 

v  Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų skirtumai lyginant su socialinio draudimo įmokomis:

·   Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos.

·   Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokos skaičiuojamos tik nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų (pvz., neskaičiuojamos nuo pajamų pagal autorines sutartis, pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos, nuo tantjemų).

 

Informacija paruošta pagal Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos “2017 m. Sodros mokesčių pokyčiai, ligos pašalpos ir pensijos”.

 

Įsatinio kapitalo konvertavimas į eurus

2016-11-07

Dėl euro įvedimo privaloma pakeisti įmonės įstatus (įstatinį kapitalą konvertuoti į eurus) iki š. m. gruodžio 31 dienos. 


1. Įstatų keitimas:

1.1. Paruoškite akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus ir įstatų keitimo. Jį pasirašykite ir nuskaitę pateikite Registrų centrui elektroniniu būdu (per VĮ Registrų centro savitarnos svetainę).


2. Įstatų keitimas:
2.1. Jei įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo turi elektroninį parašą, įstatų keitimą rekomenduojama atlikti elektroniniu būdu. Svetainės www.registrucentras.lt savitarnos skyriuje atsidarius savo įmonės paskyrą, suformuojamas prašymas dėl įstatų keitimo bei įkeliamas nuskaitytas sprendimas dėl įstatų keitimo. Prašymas ir naujai sugeneruoti įstatai pasirašomi elektroniniu būdu bei sumokamas Registrų centro mokestis. 
2.2.  Neturint elektroninio parašo, naujai paruošti įstatai pasirašomi notaro biure (prieš tai juos suderinus su pasirinktu notaru). Notaras išduoda dokumentų paketą, kurį reikia pateikti Registrų centrui. Apmokėjus pateiktą sąskaitą, Registrų centras įregistruoja naujus įstatus.